Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy

Najbliższy kurs 23.06.2024 godzina 08.00

 

WARSZTATY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY

W związku z wejściem w życie Ustawy o Kierujących Pojazdami powstał obowiązek corocznego uczestnictwa każdego instruktora nauki jazdy w warsztatach doskonalenia zawodowego. 
Instruktor, który nie dostarczy zaświadczenia o odbyciu warsztatów doszkalających do właściwego wydziału komunikacji w terminie do dnia 7 stycznia, następnego roku, zostanie wykreślony z ewidencji instruktorów nauki jazdy.

PROGRAM SZKOLENIA

Zajęcia teoretyczne:

1. Zajęcia z zakresu poniższych tematów:
– Psychologia (1 godz.)
– Metodyka nauczania (1 godz.)
– Prawo o ruchu drogowym (1 godz.)
– Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu (1 godz.)
– Bezpieczeństwo ruchu drogowego (1 godz.)
– Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia (1 godz.)

2. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców (2 godz.).

3. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego (2 godz.).

Zajęcia praktyczne:

1. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) (1 godz.)

2. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzonej w ruchu drogowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) (1 godz.)

3. Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnianych przez instruktorów (2 godz.).