Szkolenie okresowe - przewóz rzeczy i osób

PROMOCJA

CENA KURSU 450 ZŁ.

 LUB

W KOMPLECIE Z BADANIAMI LEKARSKIMI i PSYCHOLOGICZNYMI 700 ZŁ 

——————————————————————————————————————————————-

 NAJBLIŻSZY KURS GRUPOWY 10.12.2021, 07.01.2022 (piątek) godz. 16.00 

LUB

W KAŻDEJ CHWILI – metodą e-learningową

 ——————————————————————————————————————————————-
 
Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba która:
 
a)   na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
      · przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
      · studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,
b) nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, wykonuje przewozy drogowe na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
UWAGA
 
Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:
 
a) 10 września 2009r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii
                                       D1 lub D przed dniem 31 grudnia 1980 roku.
 
b) 10 września 2010r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
                                   · kategorii C1 lub C przed dniem 31 grudnia 1980 roku.
                                   · kategorii D1 lub D przed dniem 31 grudnia 1990 roku.
 
c) 10 września 2011r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
                                   · kategorii C1 lub C przed dniem 31 grudnia 1995 roku.
                                   · kategorii D1 lub D przed dniem 31 grudnia 2000 roku.
 
d) 10 września 2012r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
                                   · kategorii C1 lub C przed dniem 31 grudnia 2000 roku.
                                   · kategorii D1 lub D przed dniem 31 grudnia 2005 roku
 
e) 10 września 2013r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
                                   · kategorii C1 lub C przed dniem 31 grudnia 2005 roku.
                                   · kategorii D1 lub D przed dniem 10 września 2008 roku
 
f) 10 września 2014r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
                                   · kategorii C1 lub C przed dniem 10 września 2009 roku.