Prawo jazdy

Rozpoczęcie nowego kursu (wszystkie kategorie)

1.  18.07.2022 GODZ. 17.00

2.  01.08.2022 GODZ. 17.00

3.  16.08.2022 GODZ. 17.00

4.  29.08.2022 GODZ. 17.00