Prawo jazdy

Rozpoczęcie nowego kursu (wszystkie kategorie)

1.  14.03.2022 GODZ. 17.00

2.  28.03.2022 GODZ. 17.00

3.  11.04.2022 GODZ. 17.00

4.  25.04.2022 GODZ. 17.00