Prawo jazdy

Rozpoczęcie nowego kursu (wszystkie kategorie)

1.  18.09.2023 GODZ. 17.00

2.  02.10.2023 GODZ. 17.00

3.  16.10.2023 GODZ. 17.00

4.  30.10.2023 GODZ. 17.00